Skip to main content

For Ledere

Fokus på at udfordre

og udvikle vores ledere

Hos De Grønne Spejdere i Svenstrup har vi ikke kun fokus på børn og unge. Vi vil også gerne udfordre og udvikle vores ledere så de fortsat flytter sig og er i stand til at løfte nye og spændende opgaver sammen med andre. Det gør vi ved at man både har mulighed for at støtte sig til mere erfarne ledere i gruppen og lære af dem til de daglige møder. Udover denne “learning-by-doing” i det daglige er det muligt at tage på diverse kurser. Læs mere om det nedenfor.

Årets gang i gruppen

Vi afholder en række fællesarrangementer i Svenstrup gruppe, hvor lederne normalt deltager:

  • Fastelavnsfest/gruppemøde (gruppens generalforsamling) afholdes i midten af februar måned en enkelt aften.
  • Spejder-for-en-dag/Sct. Georgs dag arrangement afholdes normalt en aften eller en lørdag omkring den 23. april, hvor der sker en masse fælles ting.
  • Spejderstart afholdes lige efter sommerferien en onsdag, hvor alle spejderne mødes første gang og de ældste spejdere i hver enhed rykkes op.
  • Juleturen afholdes i slutningen af november måned, og den foregår normalt i De Grønne Spejderes fælles hytte Flamstedcentret i Flamsted.

Derudover er der selvfølgelig de ugentlige møder i enheden og en række dags- og weekend-ture samt en enkelt sommerlejr, som afhængig af enheder vil være af forskellig længde.

Materialer

Vi har i gruppen en lang række materialer i vores depot, som selvfølgelig kan bruges til møderne. Vi har også flere færdigt pakkede patruljekasser og en lang række telte i forskellige kategorier. Alt dette er til brug i spejdersammenhæng.

Vi har i 2013 fået sponsoret en lukket trailer, som står foran Myretuen. Traileren kan lånes gratis af ledere i gruppen. Læs mere i dropbox om vilkår, hvor der også er en beskrivelse af flere andre ting, som vi har.

Udvikling og uddannelse

Vi afprøver og udvikler vores lederegenskaber i vores hverdag som spejdere – både når vi arbejder sammen, og når vi gennemfører projekter.

Vi uddanner os som ledere ved at lære af hinanden og at tage på kurser, hvor vi som unge og voksne ledere udvikler vores kompetencer sammen og individuelt. Kompetencer som også kan bruges udenfor spejderarbejdet. Gruppen betaler normalt for deltagelsen i kurser og også for transporten til/fra kurset. Hvis du finder et spændende kursus, så snak med gruppelederen. Du kan finde information om kurser på landsplan samt en kalender nederst på siden.

Andre praktiske ting

Vi har i gruppen en fælles dropbox, som man kan få adgang til. I den ligger der en masse forskellige ting, lige fra nuværende programmer, referater og sedler fra de afholdte ture, til referater fra diverse møder i grupperådet. Man kan få adgang til det, hvis man kontakter Berit eller Jan.

Udover alle vores lokale ting, ligger der rigtigt meget på korpsets hjemmeside spejdernet.dk. På den side står der en masse praktiske ting om korpset. Der er inspirationsmaterialer og idéer til møder og der ligger også en kalender for kommende korpsarrangementer, dvs. arrangementer på landsplan. Den kan også findes her: kalender.

Alle medlemmerne er registreret i medlemsservice, som er tilgængeligt på nettet. Du har adgang til medlemmerne i Svenstrup gruppe og kan se data på dem. Hvis nye skal indmeldes, skal bede dem om at bruge tilmeldingsblanketten her på hjemmesiden, under “Om os”. Hvis der er nogen, som skal udmeldes skal gruppelederen have besked. Du kan registrere mærker og f.eks. årsstjerner på alle spejdere i et excelark i dropbox, så du kan huske, hvad de har fået udleveret.

Alle ledere har et login og samme til spejdernet og medlemssystemet, hvor man også har en eller flere mailadresser, som man kan tilknytte sin egen postkasse. Har du spørgsmål til det så kontakt Berit eller Jan.

Vores distrikt har også en hjemmeside, hvor de annoncerer arrangementer i distriktet, og hvor der også er et link til distriktets hytte Flamstedcentret.

Eksterne Links

Der er forskellige hjemmeside, hvor du kan hente hjælp – både til spejdermødet, samt hvis du også planlægger møderne.

Spejderaktiviteter
En hjemmeside indeholdende aktivitetsforslag, som bygger på det nye arbejdsprogram
Kodemaskinen
En hjemmeside, hvor du kan lave morse- og andre bogstavs-koder.
Morsenøglen
Standard morsenøglen til brug, når du skal løse en morsekode.
Spjdr
En hjemmeside med en små kort med facts om spejderlivet som var med til at højne kvaliteten og sammenholdet i patruljen.
Spejdernet
KFUM-Spejdernes hjemmeside, hvor der er en masse inspiration.
Legedatabasen
en hjemmeside hos FDF, hvor der er beskrevet en masse lege, som vi også let kan bruge.

Kursuskalender

Her finder du de kurser som er tilegnet voksne, under hvert kursus kan du læse mere omkring kurset

maj 2024

mantirsonstorsfrelørsøn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31