Skip to main content

Om Gruppen

Midt i Svenstrup

ligger spejderne

KFUM-Spejderne i Svenstrup er en aktiv gruppe, 10 km syd for Aalborg, hvor vi laver mange spændende og forskellige aktiviteter. Vi forsøger gennem vores forskellige spejderaktiviteter, at få børn og unge til at forstå, at alle er gode til noget, og at vi ved at hjælpe hinanden kan mere, end vi kan hver for sig. Derfor laver vi i vores arbejde alverdens sjove og til tider mærkelige ting, som gør vores spejderarbejde udfordrende og spændende.

Vi tror på, at børn og unge tager ansvar for sig selv, hinanden og for deres omgivelser, hvis vi i de rigtige rammer udfordrer dem og samtidig støtter op omkring dem. På den måde får de mulighed for at udvikle sig i de patruljer de er i, både i fællesskab og individuelt.

Vores idégrundlag og arbejdsform

Som grønne spejdere bygger vores arbejde på spejderbevægelsens idé og vi bruger spejdermetoden (Learning by doing), som det gennemgående i alt, hvad vi laver. Du skal ikke kun høre om, hvordan man gør noget. Du skal prøve det i praksis og lære af både af dine fejl og hvad der gik godt.

Vi arbejder i patruljer (små grupper/teams), hvor de lidt ældre spejdere hjælper/støtter de yngste. På den måde får både de ældre men også de yngre styrket deres forskellige færdigheder og det styrker fællesskabet.

Alt i alt så tror vi på, at vi gennem vores arbejde kan uddanne og udvikle børn og unge til at blive ansvarslige samfundsborgere i vores globale samfund fremover.

Hvad sker der i gruppen

I gruppen bliver der normalt afholdt ugentlige møder i de alders-inddelte enheder (bævere, ulve, tropspejdere). Udover de ugentlige møder tager vi på endagsture, weekendture og sommerlejre i de enkelte enheder. Disse ture giver mulighed for nogle lidt andre aktiviteter, da varigheden er længere og ofte vil de også foregå andre steder end lige i vores egen mødehytte Myretuen.

Vi har normalt også en række arrangementer for hele Svenstrup gruppe. Det være sig fastelavnsfesten i slutningen af februar/starten af marts måned, som holdes en enkelt aften. Vores spejder-for-en-dag arrangement, som holdes i april måned er også en dag, hvor der sker en masse fælles ting. Derudover afholder vi en juletur i slutningen af november/starten af december måned, og den foregår normalt i De Grønne Spejderes fælles hytte Flamstedcentret i Flamsted.

Svenstrup gruppes historie

KFUM-Spejderne i Svenstrup er oprettet den 16. september 1986. Tidligere var der Grønne pigespejdere i Svenstrup, men da nogle forældre ønskede, at deres drenge også skulle være grønne spejdere, blev KFUM-Spejderne i Svenstrup oprettet. De første år eksisterede både De Grønne Pigespejdere og KFUM-Spejderne i Svenstrup i fællesskab, men på et tidspunkt blev det besluttet, at både drenge og piger skulle være KFUM-Spejdere, da det overordnet set var det letteste for alle. I den forbindelse blev De Grønne Pigespejdere i Svenstrup lukket. De fortsatte dog i mange år i endnu med at eje Myretuen, som vores mødehytte hedder. I 2003 købte vi Myretuen af De Grønne Pigespejdere og i den forbindelse renoverede vi hytten, så den kom op på et tidssvarende niveau.

Relationer

Vi er som KFUM-Spejdere i Svenstrup selvfølgelig en del af KFUM-Spejderne i Danmark. Vores korps har en hjemmeside, som hedder kfumspejderne.dk, hvor der mere information om, hvad spejderarbejde er og hvad der sker på landsplan.  KFUM-Spejderne er en del af den verdensopspændende spejderorganisation (WOSM), som har medlemmer i mere end 160 lande i verden. Ofte kaldes spejderbevægelsen for verdens største fredsorganisation.

Lokalt er vi en del grupper i og omkring Aalborg kommune der er sat sammen i Aalborg distrikt. I Aalborg distrikt afholdes der en række fælles arrangementer såsom bæver/ulve og spejder/senior turneringer , som vi normalt deltager i. KFUM-Spejderne, Aalborg distrikt ejer også en hytte “Flamstedcentret”, som ligger Skovdalsvej 210, 9230 Svenstrup. Denne hytte kan også lejes til private formål, hvis man ønsker det. Se mere på hyttens hjemmeside flamstedcentret.dk.